برنامه ثبت نام و زمانبندی آزمون های آزمایشی سنجش 1399-1400

ثبت نام ‌آزمونهاي‌آزمايشي‌سنجشِ‌دوازدهم ويژه‌دانش‌آموزان‌پايه‌دوازدهم

اطلاعیه 1399/05/11 384

از‌مزيتهاي‌ آزمونهاي‌آزمايشي‌سنجش‌دوازدهم ميتوان‌به‌موارد‌زير‌اشاره‌کرد:

* آشنایی کامل با شیوه درست مطالعۀ کتابهای درسی؛

* عمیقتر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتابهای درسی هر پایه؛

* آشنایی با پرسشهای چهارگزینهای استاندارد و مفهومی در هر درس؛

* دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

* شبیه سازی فضای کنکور سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛

* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

برای ثبت نام در آزمون های سنجش با شماره های زیر تماس بگیرید .

32349445-32349446

آموزشگاه کنکور و تقویتی 7 استاد محل ثبت نام و برگزار کننده آزمون های آزمایشی سنجش

 

 

موسسه هفت استاد