کنکور در زمان مقرر برگزار می شود

خبر 1399/05/14 298

دکتر نمکی افزود: مقرر شد حدود 20 درصد از ظرفیت سالن یا محل برگزاری آزمون به منظور رعایت فاصله گذاری مورد استفاده قرار گیرد و فاصله صندلی ها از یکدیگر، حداقل دو متر باشد و ماسک و پک بهداشتی برای هر داوطلبی که این موارد را داشته یا نداشته باشد، تهیه شود چون ممکن است ماسک دچار مشکل شود که مجبور به تعویض ماسک باشند. 

دکتر نمکی تصریح کرد: مقرر شد که با توانمندی و قدرت کنکور سراسری در تاریخ مقرر یعنی 31 مرداد برگزار شود که هم داوطلبان و خانواده های آنها از اضطراب بیرون بیایند و هم اینکه تکلیف برگزار کنندگان کنکور روشن و مشخص شود اما این تضمین را خواهیم داد که با رعایت مردم و همراهی عزیزان، نظارت های ما بر اجرای پروتکل های بهداشتی، به قدری قوی باشد که حتی یکی از داوطلبان نیز دچار مشکل و بیماری نشود. 

 

موسسه هفت استاد