کلاس های تقویتی

کلاس های تقویتی

موسسه علمی 7 استاد از سال هفتم دبیرستان تا سال دوازدهم ( کنکور دبیرستان و هنرستان ) به دانش آموزان خدمت رسانی می کند.

تمام دانش آموزان مقاطع ذکر شده می توانند در طرح های تقویتی موسسه شرکت کنند این طرح ها شامل 2 مدل خواهد بود :

1-کلاس های تقویتی تابستانه که داوطلبان می توانند دروس تخصصی سال آینده خود را در طول تابستان به طور کامل توسط اساتید موسسه آموزش ببینند

2-کلاس های تقویتی در طول سال تحصیل که داوطلبان با ثبت نام در این کلاس ها از ابتدای سال تحصیلی در کنار مدرسه از اساتید موسسه بهره مند خواهند شد و همراه با مدرسه به تقویت بنیه علمی خود می پردازند .

موسسه هفت استاد