تاریخ خبر : 1398/04/20

 

مژده مژده

شعبه جدید آموزشگاه هفت استاد افتتاح شد 

افتتاح شعبه جدید در غرب شیراز

دومین شعبه دخترانه 

آدرس : بلوارمیرزای شیرازی- میدان صنایع جنب پایانه اتوبوسرانی- مدرسه طوبی

شماره تماس : 07136362769

ارسال نظر