تاریخ خبر : 1398/12/23

 
 لینک فیلمهای آموزشی آموزشگاه هفت استاد در آپارات
 
 
کنکور ریاضی فیزیک : https://www.aparat.com/playlist/314689
 
کنکور انسانی : https://www.aparat.com/playlist/313362
 
 
یازدهم تجربی : https://www.aparat.com/playlist/312707
 
 
یازدهم ریاضی : https://www.aparat.com/playlist/313368
 
 
دروس پایه فنی : https://www.aparat.com/playlist/312727
 
کنکور معماری : https://www.aparat.com/playlist/312689
 
کنکور حسابداری : https://www.aparat.com/playlist/314112
 
کنکور مکانیک : https://www.aparat.com/playlist/314236
 
کنکور شبکه و نرم افزار : https://www.aparat.com/playlist/313543
 

ارسال نظر