تاریخ خبر : 1395/11/04

 برنامه زمانی آزمون سراسری سال 1396
 
عنوانتاریخ
ثبت نام از سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۹ لغایت پنج شنبه ۹۵/۱۱/۲۸
برگزاری آزمون
پنج‌شنبه ۹۶/۴/۱۵ و جمعه ۹۶/۴/۱۶
انتشار کارنامه اولیه  متعاقبا اعلام خواهد شد
انتخاب رشته  متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام نتیجه نهایی   متعاقبا اعلام خواهد شد
انتشار کارنامه نهایی   متعاقبا اعلام خواهد شد

 

 
 

ارسال نظر