عوامل موثر برای موفقیت 

برای موفقیت باید به سه نکته زیر توجه نمود.

1- درس هر روز را همان روز بخوانید

2- ساعت مطالعه باید صعودی باشد

3- خواب کافی و تاکید بر سحرخیزی

 (سحرخیزی حالتی تربیت پذیر است میتوانید خود را به سحرخیزی عادت دهید.)

برای خواب نیز سه حالت وجود دارد.

1-خواب روز  انرژی را می گیرد

2- خواب شب  انرژی می دهد

3- خواب نیمروز انرژی می دهد. خواب نیمروز بین 45-40 دقیقه باشد زمان خواب نیمروز نباید زیاد باشد چون افراد بعد از خواب طولانی کسل می شوند.

 


پنج مورد که شکست در کنکور را قطعی می کند 

 

 

 


افزایش زمان مطالعه