تقویتی و تست زنی نهم،دهم،سوم وپیش دانشگاهی

تدریس کاملا مفهومی از پایه

آزمون های تستی پیشرفت تحصیلی

کتاب برنامه ریزی و جلسات مشاوره چند بعدی

تدریس توسط اساتید برتر شیراز

کلاس های کم جمعیت و هوشمند

آزمون های تشریحی