آزمون­ هاي سنجش ِ سوم داراي ويژگي ­هاي زير است:
 
- ارايه سؤالات مفهومي تستي که ضمن آماده نمودن دانش آموزان براي شرکت در امتحانات ترم اول و نهايي سال سوم، زمينه آشنايي و مهارت اين عزيزان را براي پاسخگويي به سؤالات آزمون­ سراسري سال بعد، براي دانش آموز فراهم مي ­نمايد؛
- بودجه بندي منابع درسي براساس برنامه درسي دبيرستان­ ها؛
- ارايه کارنامه تحليلي پيشرفت تحصيلي در هر آزمون و مقايسه با آزمون ­هاي قبل؛
- ارايه گزارش ­هاي تحليلي، مقايسه­اي و مديريتي براي دبيرستان ­هايي که دانش آموزان سال سوم خود را به صورت گروهي در اين آزمون ­ها شرکت مي‌دهند؛
-ارايه نتيجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بلافاصله پس از پايان هر آزمون.
 
نحوۀ زمان‌ بندي آزمون­ ها به شرح جدول زير است:

 

آزمون­هاي آزمايشي
تاريخ برگزاري آزمون
مهلت ثبت­ نام اينترنتي
تابستانه
اول تابستانه
روز جمعه مورخ 95/5/1
مهلت ثبت نام به پايان رسيد
دوم تابستانه
روز جمعه مورخ 95/5/22
روز سه ­شنبه مورخ 95/5/12
سوم تابستانه
روز جمعه مورخ 95/6/12
روز سه­ شنبه مورخ 95/6/2
مرحله ­اي
مرحله 1
روز جمعه مورخ 95/8/14
روز چهارشنبه مورخ 95/7/14
مرحله 2
روز جمعه مورخ 95/9/5
روز سه ­شنبه مورخ 95/8/18
مرحله 3
روز جمعه مورخ 95/9/26
روز سه ­شنبه مورخ   95/9/9
مرحله 4 (جمع بندي ترم اول)
روز جمعه مورخ 95/11/1
روز سه­شنبه مورخ 95/10/14
مرحله 5
روز جمعه مورخ 95/11/29
روز سه ­شنبه مورخ 95/11/12
مرحله 6
روز جمعه مورخ 95/12/20
روز سه ­شنبه مورخ 95/12/3
جامع
روز جمعه مورخ 96/2/15
روز سه­ شنبه مورخ 96/1/29