آزمون­ هاي سنجش ِ سوم داراي ويژگي ­هاي زير است:
 
- ارايه سؤالات مفهومي تستي که ضمن آماده نمودن دانش آموزان براي شرکت در امتحانات ترم اول و نهايي سال سوم، زمينه آشنايي و مهارت اين عزيزان را براي پاسخگويي به سؤالات آزمون­ سراسري سال بعد، براي دانش آموز فراهم مي ­نمايد؛
- بودجه بندي منابع درسي براساس برنامه درسي دبيرستان­ ها؛
- ارايه کارنامه تحليلي پيشرفت تحصيلي در هر آزمون و مقايسه با آزمون ­هاي قبل؛
- ارايه گزارش ­هاي تحليلي، مقايسه­اي و مديريتي براي دبيرستان ­هايي که دانش آموزان سال سوم خود را به صورت گروهي در اين آزمون ­ها شرکت مي‌دهند؛
-ارايه نتيجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بلافاصله پس از پايان هر آزمون.
 
نحوۀ زمان‌ بندي و بودجه بندی آزمون­ ها به شرح جداول زير است:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای دریافت و مشاهده بودجه‌بندی منابع آزمون‌های آزمایشی مرحله‌ای و جامع " سنجش یازدهم " اینجا کلیک کنید.