سوالت امتحان نهایی درس سلامت و بهداشت کلیه رشته ها بهمراه پاسخنامه تشریحی 

 

 

 

 


سوالات امتحان نهایی درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی فیزیک بهمراه پاسخنامه تشریحی 

 

 


سوالات امتحان نهایی درس جامعه شناسی3 رشته ادبیات و علوم انسانی بهمراه پاسخنامه تشریحی 


سوالات امتحان نهایی درس اصول عقاید 3 رشته علوم و معارف اسلامی بهمراه پاسخنامه تشریحی