آخرین اخبار و مطالب

مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر

در این مراسم از دانش آموختگان برتر آموزشگاه تقدیر بعمل آمد این مراسم بصورت آنلاین برای کلیه دانش آموزان اجرا گردید و از استادیوی مجازی 7 استاد در پلت فرم موسسه اجرا گردید . نفرات برتر بصورت حضوری در مراسم شرکت داشتند . همچنین در این جلسه کلیه نکات مشاوره ای توسط مشاورین موسسه برای دانش آموزان هم بصورت فردی و هم بصورت گروهی ارائه گردید و در پایاین با اهداء جوایز نفرات برتر جلسه به پایان رسید ...

توسط مدیریت خبر 1400/05/29
آموزشگاه هفت استاد